طرحی وب سایت شرکتی

شرح خدمات وب سایت های شرکتی:

  • مدیریت اخبار
  • مدیریت مقالات
  • صفحه معرفی 
  • صفحه تماس و فرم تماس همراه با نقشه
  • گالری تصاویر
  • مدیریت اسناد اداری
  • قالب اختصاصی
  • ویرایشگر پیشرفته متن

این متن در حال تکمیل است.